Vid 3 års ålder har barn utvecklat sitt immunförsvar i balans, enl. allergen hypotesen.

Allergen hypotesen (Mannius zu dem Berge 1994) innebär principiellt att om vi tillför allergen och mikrober i födelseögonblicket gör detta att immunförsvaret med tiden inte utvecklar allergi.

Finns allergenet registrerat hos den dendritiska cellen och T-lymfocyterna (Th3, IgG antikroppar) släcker Th-systemet ner allergen provokationen och den immunologiska reaktionen uteblir (mastcellerna). mastcell-eller-en-mastocyte-labrocyte-39386223(1)

 

Dendritiska celler eller Langerhans celler finns i kroppens vävnadsytor (huden, luftrör/lungor och mage/tarm) och utgör den immunologiska barriären. De är fagocyter/neutrofila granulocyter och nyckelceller i immunförsvaret.

Om dessa uppfattar något som okänt eller farligt (kanske en plötslig ökning av något okänt – ett allergen som blir en trigger) kommer de att signalera och starta den immunologiska reaktionen och tillkalla alla lediga T-killer celler samt utlösa en histamin-frisättning bland mastceller lokalt (allergireaktionen).

Oberoende var trigger ämnet (allergenet) placeras: på armen, på stortån eller i luften (inandas) eller ätes (sväljes) kan allergireaktionen uppstå.

Den dendritiska cellen lämnar sin plats i exempelvis huden och vandrar till lymfknutor där den återger information (det den fagocyterat (ätit upp), exempelvis en bit av AstMate.com filten).

16707463_1557838120910764_4765624929605766328_o

När immunbarriären, det vill säga alla de tre lagren (huden, lunga och tarm) av dendritiska celler bär på likvärdig information, har vi ett stabiliserat immunsystem och barnet är runt 3 år.

barnsfötter i jord

Målet för immunförsvaret är s.k. homeostasis, det vill säga ekvilibrium eller den jämvikt när kroppen fungerar optimalt. Denna jämvikt kalibreras i samband med vår födsel när vi alla tvingas fortsätta våra liv på egen hand. Det är då mottagligt för allergen och mikroflora och vi möter vår levnadsmiljö.

Eller borde göra det. Man skulle kunna tala om ett allergen och mikroflora fönster som står vidöppet och om vi gör fel här, dvs att inte introducera allergen eller mammas mikroflora vid förlossningen så skapar vi i stort sett alla sjukdomar vi känner till i västvärlden…

Se även;
Annonser

Kroppens första försvarslinje

 

Din kropp har en tvåradig försvarssystem mot patogener (bakterier) som annars skulle göra dig sjuk. Patogener innefattar bakterier , virus, toxiner, parasiter och svampar .

Den första försvarslinjen (eller utanför försvarssystem) omfattar fysiska och kemiska barriärer som alltid är redo och beredd att försvara kroppen från infektion. Dessa inkluderar din hud, tårar, slem, cilier, magen syra, urinflödet, ”vänliga” bakterier och vita blodkroppar som kallas neutrofiler .

Patogena (sjukdomsframkallande) mikroorganismer måste hindras att passera förbi den första försvarslinje. Om detta försvar bryts, kommer den andra försvarslinjen i kroppen aktiveras.

Hud
Huden är det största organ i kroppen. Det fungerar som en barriär mellan inkräktare (patogener) och själva kroppen. Hud bildar en vattentät mekanisk barriär. Mikroorganismer som lever över hela huden kan inte passera igenom huden om det inte är sprucken. Huden har även en fetthinna som gör huden elastisk och smidig, samt grogrund för nyttiga bakterier som även de skyddar din inre kropps hälsa. Var därför aktsam med vad du tvättar din kropp med och hur ofta. Bästa sättet att tvätta din kropp är med vatten och inget annat. Då allt annat förstör din hudfunktion och torkar ut.

Tårar, slem och saliv

Din näsa, mun och ögon är självklara startpunkter för patogener. Emellertid tårar, slem och saliv innehåller ett enzym som bryter ner cellväggen av många bakterier. De som inte dödas omedelbart fångas i slem och förtärs med tiden. Speciella celler som skyddar näsa, hals och andra passager i kroppen. Den inre slemhinnan i tarmen och lungorna producerar också slem för att fånga invaderande patogener. För att slemmet skall fungera effektivt måste det råda rätt pH-värde , d.v.s. lätt basiskt, i annat fall om det blir försurat, sprider sig sjukdomsalstrande bakterier och virus i slemmet och vi tvingas äta slemlösande medel.

Cilia
Mycket fina hår (cilier) täcker din luftrör och flytta slem och infångade partiklar bort från lungorna. Partiklar kan vara bakterier eller material såsom damm eller rök. Därav vikten att hålla dessa små hår rena för bästa funktion. Rökning är inte att rekommendera.

Magsyra
Magsyra dödar bakterier och parasiter som har svalts. Dock inte alla och framför allt inte äggen av parasiter.

Urinflödet
Urinflödet spolar ut patogener från blåsan området. Och bildar därmed även ett kroppseget vaccin more kroppens alla sjukdomar. Därav att man kan hitta läkare i Tyskland som rekommenderar urinterapi, d.v.s. man dricker sitt egna urin vid svår sjukdom. http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/03nr1/03-1art8.htm

”Vänliga” (nyttiga) bakterier

Du har nyttiga bakterier som växer på huden, i din tarm och andra ställen i kroppen (t.ex. i munnen och tarmen) som hindrar andra skadliga bakterier från att ta över.

Neutrofiler
Dessa är vita blodkroppar som kan hitta, döda och förtär patogener som söker en ingång i kroppen.

B17 – världens mest effektiva cancer medicin utan biverkningar

Vad är vitamin B17? 

vitamin b17    Vitamin B17 är inte en mirakelmedicin. Det är helt enkelt en koncentrerad form av Nitriloside. Vitamin B17 är särskilt förekommande i frön av frukter i Prunus rosacea familjen (bittermandel, aprikos, slånbär, körsbär, nektarin, persika och plommon). Det finns i naturliga livsmedel som innehåller nitriloside och har använts och studerats utförligt i över 100 år. Vitamin B17 finns också i gräs, majs, sorghum, hirs, maniok, linfrö, äppelfrön, och många andra livsmedel som, generellt, inte finns i den västerländska dieten längre. Aprikoskärnor innehåller ca 2-3 procent B17.

Observera att Vitamin B17, Laetrile och Amygdalin är i princip samma sak. Biokemisten Ernst T Krebs kallade Vitamin B17 för Laetrile som sedan fick vitaminstatus 1952 efter råd från Dr Dean Burke som var en av grundarna av National Cancer Institute. Amygdalin sägs ha ha blivit upptäckt och använt utav tyska kemisten Leibig 1830. Laetrile/Vitamin B17 är en mer löslig och koncentrerad form av Amygdalin som gör att den kan ges i en mycket högre koncentration. Alla 3 är alltså i princip samma sak.

Användningen av Vitamin B17 (Laetrile/Amygdalin) för behandling av cancer går tillbaka till åtminstone 1843. Det finns även bevis på att kineserna använde bittermandel vid behandling av tumörer för 3000 år sedan.

Hur dödar B17 cancer?

Våra kroppar använder enzymer för att utföra många olika uppgifter och ett särskilt enzym som kallas Rhodanese finns i stora mängder i hela kroppen. Rhodanese finns dock inte där det finns cancerceller. Däremot innehåller cancerceller ett enzym som kallas beta-glucosidase som inte finns någon annanstans i kroppen än i cancerceller.

Vitamin B17 består av 2 delar glukos, 1 del Vätecyanid och 1 del Bensaldehyd (smärtstillande). När B17 tillförs I kroppen bryts det ned av enzymet Rhodanese. Rhodanese bryter Vätecyanid och Bensaldehyd i 2 biprodukter; Thiocyanate och bensoesyra som gynnar friska celler. Eventuellt överskott av dessa biprodukter försvinner genom urinet. Vitamin B17 passerar genom kroppen och stannar inte längre än 80 minuter eftersom Rhodanese bryter ned det.

När B17 kommer i kontakt med cancerceller (där det inte finns Rhodanese som bryter ned det utan istället enzymet beta-Gucosidase) inträffar en kemisk reaktion där Vätecyanid och Bensaldehyd producerar ett gift som förstör och dödar cancercellerna.

Hela denna process kallas selektiv toxicitet där endast cancercellerna förstörs. Se diagrammet nedan.

Detta har bevisats och illustrerats av de främsta specialister i världen. Därför har Contreras sjukhus i Mexiko och Harold Manner sjukhus framgångsrikt behandlat 100.000 patienter de senaste 30 åren.

FDA (Amerikanska Food and Drug Administration) har tidigare bett ett team av världens främsta cancerspecialister och biologiska kemister att genomföra tester för att se om Laetrile kan döda cancerceller. Gruppen kom fram till att det dödade cancer och blev sedan avskedade och resultaten mörklagt.

B-17 dialog

Testimonials

Dr. Hans Nieper, a cancer specialist from West Germany quoted in the US

 • Former Director of the Department of Medicine at Silbersee Hospital in Hanover
 • Former Head of Aswchaffenburg Hospital Laboratory
 • Former Director of the German Society for Medicine Tumor Treatment
 • Pioneer cobalt therapy and the anti-cancer drug cylcophosphamide

“After more than 20 years of such specialized work, I have found the non-toxic nitrilosides, that is, far superior to any other known cancer treatment or preventive. In my opinion, it is the only existing possibility for the ultimate control of all cancers.”


Dr. Ernesto Contreras, a cancer specialist from Oasis Hospital, Mexico, treated 100,000 cancer patients

 • Operated the Oasis Hospital in Tijuana, Mexico
 • Chief pathologist at the Army Hospital in Mexico City
 • Professor of Histology and Pathology at the Mexican Army Medical School
 • Cancer specialist for over 30 years, treating cancer patients with vitamin B17

“For the prevention of cancer and the maintenance of remission, there is nothing as effective as B17… its non-toxicity permits of its use indefinitely, while surgery, radiation and chemotherapy can only be administered for a limited time……the majority of cancers that occur more frequently, such as cancers of the lungs, breast, colon, ovaries, stomach, esophagus, prostate and the lymphomas, are much helped by B17.”


Dr. Dean Burk, one of the foremost cancer specialists in the world

 • Ph. D. in Biochemistry at the University of California
 • A founding member of the American Federal Government’s National Cancer Institute (NCI)
 • Head of Cytochemistry Section of NCI
 • Gerhard Domagk Award for Cancer Research
 • Hillebrand Award of the American Chemistry Society
 • The Commander Knighthood of the Medical Order of Bethlehem (Rome)
 • Fellow of The National Research Council at the University of London
 • Senior chemist at NCI
 • Author of 3 books on Chemotherapy Cancer Research
 • Author of more than 200 scientific papers in the field of cell chemistry

“When we add B17 to a cancer culture under the microscope, we can see the cancer cells dying off like flies.”


Dr. Ernst T. Krebs Jr. Ph.D. , (The Discoverer of vitamin B17) had convinced the world that B17 is the first and final hope in therapy of cancer in man and animals. Below is part of his speech with strong messages presented at the 2nd Annual Cancer Convention at the Ambassador Hotel in LA, California, USA. “We hear a great deal about its use in terminal cancer, but the time to start with B17 is NOW before the disease become clinical. You may start right now by commencing to eat proper quantity of B17 through ingesting nitrilosides rich in B17. We will be able to prevent this disease just as surely as we are able to prevent scurvy by the use of vitamin C…”


Dr. Kanematsu Sugiura, one of the world’s most respected and experienced Japanese cancer research scientists, with over 60 years’ experienced in cancer research to his credit, had headed for a 5-year research (1972-1977) on B17 at Memorial Sloan Kettering in New York. In science laboratory, he was the perfect man for this test. His findings were regarded as final by the Russian cancer researchers. He reported,
“B17 is effective in stopping metastasis (spreading) of cancer.”

As it turned out, Dr. Lloyd Schloen, who duplicated Sugiura’s experiments, had gone so far to add proteolytic enzymes to the injections, and reported a 100% cure rate among Swiss albino mice.


Dr. Philip E. Binzel, Jr., a physician in Washington Court House, Ohio who has used B17 for cancer treatments for over 20 years with astounding success from his medical establishment. He cited, “If you are tumor-oriented and are looking for something to make the tumor magically disappear, no, it doesn’t. But, if you are looking for something that will prevent the disease from spreading and save the life of the patient, yes, it does.”


Dr. H.W. Manner, the Chicago Cancer Specialist, announced his breakthrough in cancer research at the National Health Federation Press conference in Chicago “Laetrile (B17) alone won’t do it, but B17 / enzyme / vitamins and minerals destroy cancer.”

References:
1. “World Without Cancer” – G. Eward Griffin
2. “Cancer: Why We’re Still Dying to Know the Truth” – by Philip Day
3. “Alive and Well” – by Dr. Philip E. Binzel, Jr.

Hur stärker jag kroppens förmåga att åldras med god hälsa?

Idag tänkte jag gå lite djupare in i en detalj som har en stor inverkan på vårt åldrande och framför allt vår allmänna hälso-funktion vid åldrandet.

Vad är Glutation?
Vad är Glutation? – Glutation är kroppens mest kraftfulla antioxitant. Maten du äter kan bidra till att öka dina glutationnivåer eftersom viss mängd glutation finns i nästan alla frukter och grönsaker.

Hur kan jag göra NADPH (Nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat) och öka glutation.

 1. Vad är glutation: – Glutation är kroppens mest kraftfulla antioxidant och finns i varje cell och skyddar kroppen från inflammation, gifter och sjukdomsalstrande organismer. När kroppen inte producerar tillräckligt med glutation, blir normala hälsosamma funktioner och immunförsvaret kritiskt nedsatt.  Ref. (1)
 2. brainGlutation optimerar ditt nervsystem: – Glutation kan bidra till att förbättra din hjärnfunktion, långtidsminne och skydda mot kognitiv försämring. Glutation motverkar gifters inflammatoriska effekter i hjärnan. Det finns även studier som visar att upprätthållna glutation nivåer förknippas med ett friskare åldrande (2).
 3. anti-aging-benefits-of-glutathioneAndra studier tyder på att det degenerativa åldrandet förknippas med oxidativ stress, vilket kan vara ett tecken på att glutation nivåerna är uttömda (3) (4)
 4. why-glutathioneGlutation avgiftar kroppen: – Kroppen behöver glutation för att att binda och avlägsna gifter från alla vävnader. Om du inte har tillräckligt med glutation, kan gifter ackumuleras i kroppen. Några av de bästa studierna som visar på att glutation har kraftfulla avgiftande effekter kommer från läkemedelsforskningen. Paracetamolförgiftning är en av de vanligaste läkemedelsrelaterade problemen i utvecklade länder. Paracetamol tär på de mitokondriella glutation nivåerna, vilket gör dem mer sårbara för oxidativ stress (5). Inom sjukvården ges byggstenar för glutation med antioxidanten acetylcystein till människor som har ätit för mycket paracetamol för att öka leverns nivåer av glutation och därmed skydda dem från leverskador (6) (7). Detta beror på att glutation är ett av de mest kraftfulla avgiftande ämnena.
 5. Glutation gynnar kardiovaskulär (hjärtat och blodkärlen) hälsa: – Studier har visat att låga glutation nivåer är associerade med en ökad risk för en svag kardiovaskulär hälsa (8). Personer med höga triglycerider (Omega 6) har vanligen lägre glutationsnivåer (9). När blodceller från människor med komprometterade (dåliga) artärer odlas med glutation, blir de mindre benägna att hålla ihop. Inne i kroppen, vilket innebär att cellerna skulle vara mindre benägna att orsaka blodproppar (10) (11)
 6. Glutation skyddar din tarm: – Forskning har visat att glutation tillskott kan bidra till att förbättra tarmhälsan genom att minska oxidativ stress. Detta kan bidra till att främja matsmältningen och tarmfunktionen (12 (13) (14). Viss forskning tyder även på att glutation kan bidra till att stödja tarmfunktionen i människor som är glutenintoleranta (15).
 7. Glutation bekämpar infektioner: – Studier har visat att glutation tillskott kan bidra till att förbättra kroppens immunförsvar genom att minska oxidative stress i immunsystemets celler (16) (17). Din kropp behöver ett starkt immunförsvar för att bekämpa infektioner, och en god kontroll över sitt immunförsvar så att det inte överreagerar.
 8. importancia-glutationGlutation hjälper till att skydda kroppen mot giftiga tungmetaller: – Tungmetaller som kvicksilver skadar celler. Tungmetaller kan finnas i till exempel hushållsartiklar, läkemedel,vaccin och livsmedel (viss fisk). Glutation har visats kunna hjälpa kroppen att bli av med kvicksilver, kadmium och arsenik på åtminstone två sätt: det ökar cellernas förmåga att motstå de giftiga effekterna av tungmetallerna samt hjälper kroppen att utsöndra dem (18) (19). Den mänskliga kroppen är inte särskilt bra på att bli av med giftiga tungmetaller, vilket leder till att de lätt lagras i kroppen och påverkar vår prestation.
 9. liverGlutation skyddar kroppen från alkoholskador: – Ibland har du förmodligen medvetet utsatt dig för vissa gifter, som exempelvis alkohol. Det är inte fel med en drink då och då, men långvarig alkoholkonsumtion är inte bra för kroppen. Alkohol tär nämligen på kroppens glutationsnivåer, vilket kan göra dina celler mer mottagliga för oxidativ stress (20).
 10. max-cartulina-de-enfermedades-por-bajos-niveles-de-glutationGlutation främjar ett hälsosamt åldrande: – Inflammation är kopplade till åldrande, vilket kan vara anledningen till att människor med höga glutationsnivåer tenderar att leva längre än de med låga nivåer (21). Viss forskning tyder på att skador på cellens energikraftverk, mitokondrierna, är en viktig faktor i åldrandet. Din kropp behöver glutation för att skydda dina mitokondrier och när du inte har tillräckligt, kan de skadas. Detta gäller speciellt leverceller, eftersom när mitokondrierna har låga glutationsnivåer är levern känsligare för gifter (22).
 11. Mat som stärker kroppens Glutation
  Mat som stärker kroppens Glutation

  Vår kropp är en stor och kontinuerlig kemisk reaktion. Den kräver tillräckliga mängder av många olika sorters näringsämnen som bränsle för dessa reaktioner. Tillskott är bra för att fixa brister och ge extra stöd. Men nyckeln till vår hälsa är beroende av en bra bas med livsstilsfaktorer som näringsrika livsmedel och naturligt oraffinerat havssalt. Oraffinerat havssalt innehåller 92 olika mineraler och spårämnen i perfekt balans för vår kroppsfunktion, även Jod finns naturligt med. Jämför detta med vanligt raffinerat bordssalt som endast har 6 mineraler inkl, klumpförebyggande medel som jag tidigare skrivit om. Samma sak med naturligt råsocker och framför allt Muscovadosocker där den s.k. melassen (mörk näringsrik sirap) fortfarande finns med därav den brunsvarta färgen.

 

Referenser

1) A critical role of glutathione in determining apoptosis sensitivity and resistance in leukemia cells. Friesen C, Kiess Y, Debatin KM. Cell Death Differ. 2004 Jul;11 Suppl 1:S73-85.

2) Gender differences in glutathione metabolism in Alzheimer’s disease. Liu H, Harrell LE, Shenvi S, Hagen T, Liu RM. J Neurosci Res. 2005 Mar 15;79(6):861-7.

3) Molecular bases of the treatment of Alzheimer’s disease with antioxidants: prevention of oxidative stress. Viña J, Lloret A, Ortí R, Alonso D. Mol Aspects Med. 2004 Feb-Apr;25(1-2):117-23

4) Role of glutathione in intracellular amyloid-alpha precursor protein/carboxy-terminal fragment aggregation and associated cytotoxicity. Woltjer RL, Nghiem W, Maezawa I, Milatovic D, Vaisar T, Montine KS, Montine TJ. J Neurochem. 2005 May;93(4):1047-56.

5) Effect of acetaminophen administration on hepatic glutathione compartmentation and mitochondrial energy metabolism in the rat. Vendemiale G, Grattagliano I, Altomare E, Turturro N, Guerrieri F. Biochem Pharmacol. 1996 Oct 25;52(8):1147-54.

6) When acetaminophen use becomes toxic. Treating acute accidental and intentional overdose. Salgia AD, Kosnik SD. Postgrad Med. 1999 Apr;105(4):81-4, 87, 90.

7) Analgesics and glutathione. Lauterburg BH. Am J Ther. 2002 May-Jun;9(3):225-33. Review.

8) Nutritional regulation of glutathione in stroke. Paterson PG, Juurlink BH. Neurotox Res. 1999 Dec;1(2):99-112.

9) Low blood glutathione levels in acute myocardial infarction. Kharb S. Indian J Med Sci. 2003 Aug;57(8):335-7.

10) Glutathione (GSH) improved haemostatic and haemorheological parameters in atherosclerotic subjects. Coppola L, Grassia A, Giunta R, Verrazzo G, Cava B, Tirelli A, D’Onofrio F. Drugs Exp Clin Res. 1992;18(11-12):493-8.

11) Intracoronary infusion of reduced glutathione improves endothelial vasomotor response to acetylcholine in human coronary circulation. Kugiyama K, Ohgushi M, Motoyama T, Hirashima O, Soejima H, Misumi K, Yoshimura M, Ogawa H, Sugiyama S, Yasue H. Circulation. 1998 Jun 16;97(23):2299-301.

12) Impairment of intestinal glutathione synthesis in patients with inflammatory bowel disease. Sido B, Hack V, Hochlehnert A, Lipps H, Herfarth C, Dröge W. Gut. 1998 Apr;42(4):485-92.

13) Redox state and O2*- production in neutrophils of Crohn’s disease patients. Biagioni C, Favilli F, Catarzi S, Marcucci T, Fazi M, Tonelli F, Vincenzini MT, Iantomasi T. Exp Biol Med (Maywood). 2006 Feb;231(2):186-95.

14) Glutathione metabolism in Crohn’s disease. Iantomasi T, Marraccini P, Favilli F, Vincenzini MT, Ferretti P, Tonelli F. Biochem Med Metab Biol. 1994 Dec;53(2):87-91

15) Antioxidant status and lipid peroxidation in small intestinal mucosa of children with celiac disease. Stojiljković V, Todorović A, Pejić S, Kasapović J, Saicić ZS, Radlović N, Pajović SB. Clin Biochem. 2009 Sep;42(13-14):1431-7. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2009.06.009. Epub 2009 Jun 25.

16) Competition for glutathione precursors between the immune system and the skeletal muscle: pathogenesis of chronic fatigue syndrome. Bounous G, Molson J. Med Hypotheses. 1999 Oct;53(4):347-9.

17) Chronic fatigue syndrome: oxidative stress and dietary modifications. Logan AC, Wong C. Altern Med Rev. 2001 Oct;6(5):450-9. Review.

18) Mercury toxicity and antioxidants: Part 1: role of glutathione and alpha-lipoic acid in the treatment of mercury toxicity. Patrick L. Altern Med Rev. 2002 Dec;7(6):456-71. Review.

19) The protective effects of glutathione against methylmercury cytotoxicity. Kromidas L, Trombetta LD, Jamall IS. Toxicol Lett. 1990 Mar;51(1):67-80.

20) The alcoholic lung: epidemiology, pathophysiology, and potential therapies. Joshi PC, Guidot DM. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2007 Apr;292(4):L813-23. Epub 2007 Jan 12. Review.

21) High blood glutathione levels accompany excellent physical and mental health in women ages 60 to 103 years. Lang CA, Mills BJ, Lang HL, Liu MC, Usui WM, Richie J Jr, Mastropaolo W, Murrell SA. J Lab Clin Med. 2002 Dec;140(6):413-7.

22) Hepatic mitochondrial glutathione: transport and role in disease and toxicity. Fernandez-Checa JC, Kaplowitz N. Toxicol Appl Pharmacol. 2005 May 1;204(3):263-73. Review.

Bot av cancer har varit känt i 60 år utan att det har används mer än av en läkare med stor framgång.

Dr. Johanna Budwig nominerades till Nobelpriset i medicin sex gånger, vilket innebär att vi bör behandla sitt arbete med respekt. Under sin karriär (hon dog 2003, vid en ålder av 95), Dr. Budwig botade 90% av patienterna hennes cancer. Hon botade alla typer av cancer permanent genom användning av icke-giftiga ingredienser som inte orsakar några biverkningar. På grund av hennes fantastiska framgång, blev Dr Budwig den största fienden till läkemedels- och kärnkraftsindustrin. De har undertrycka sitt arbete ända sedan början av 1950, vilket är anledningen till att de flesta av oss inte är bekant med den Budwig protokollet.

”Jag har svaret på cancer, men amerikanska läkare kommer inte att lyssna. De kommer hit och kollar in mina metoder och är imponerade. Sedan vill de göra ett specialerbjudande så att de kan ta hem och tjäna en massa pengar. Jag kommer inte att göra det, så därför är jag svartlistad i varje land, ”- Dr Budwig kommentar.

 

Cancer Industry baserad på lögner!

Big Pharma gör en liten förmögenhet från patienter som är knappt vid liv, vilket innebär att döda och friska patienter är inte lönsamt för industrin. Detta innebär det faktum att cancer industrin har inget intresse av att finna botemedel, vilket inte komma som överraskning. Cancer är den mest lönsamma sjukdom i medicinsk historia och inrättandet kommer att göra sitt bästa för att hålla det på det sättet.

Den oheliga treenigheten som leder till Cancer!

Toxiner, strålning och försurning som orsakas av läkemedel/felaktig föda och stress/oro samt undernäring är deoheliga treenighet som skapar cancer. Försurningen är det sista steget i det tillstånd, där personens kroppskemi blir sur och förmågan hos blodet att behålla och transportera syre är kraftigt minskat. Blodsyrenivå på friska människor är mellan 98 och 100 mätt med en pulsoximeter, men cancerpatienter visa endast 60. Syret i en cancer patients blod ersätts av avfall såsom koldioxid. Denna brist på syre leder till bildandet av tumörer och celler skall mutera för att få energi från en sockerfermenteringsprocess. Detta är inte som ett biokemiskt ”ren” process, och avfallsprodukter från jäsningen som byggs upp i vävnaderna orsakar ännu högre toxicitet. Detta leder till ännu mer försurning och syrebrist i cellerna. Så småningom resulterar processen i förökningen av cancerceller och som kan leda till dödlighet. Dessa vetenskapliga fakta backas upp av vetenskap och bevisades av Dr. Otto Warburg som vann Nobelpriset 1931.

Syre är det viktigaste vapnet i kampen mot cancer. Budwig Protokollet är en process som stimulerar syretillförseln bättre och snabbare än andra behandlingar, genom att justera kroppens pH bortom neutral, och i ett alkaliskt tillstånd. När kroppen är i ett alkaliskt tillstånd är blod full av syre, som är giftig för muterade cancerceller.

Dr. Budwig s Protokollet är baserat på användningen av en lösning gjord av linfrö, ost, olja och kvarg. Hon fick reda på att de ”friska” (fettfria) dieter faktiskt orsaka ett stort problem. Hon eliminerat skadliga fetter och livsmedel som orsakar syrebrist i cellen och ersatte dem med helande livsmedel och essentiella fettsyror. Hon underströk också vikten av solljus, vilket är en naturlig källa av anti-cancer vitamin D3.

 

Dr. Budwig Anti-Cancer protokollet!

Budwig Protokollet består av två steg. Den första är helt naturlig, som kombinerar protein-svavel kvarg / cottage cheese omega-3 fetter från linfrö. Dr. Budwig fann att kroppen kommer att syntetisera omega-3 från linfröolja i den exakta mängden som den behöver. ”Utan dessa fettsyror kan andnings enzym inte fungera och personen kvävs, även när han ges syrerik luft. Brist på dessa mycket omättade fettsyror försämrar många vitala funktioner. Först av allt, minskar det personens tillförsel av tillgängligt syre. Vi kan inte överleva utan luft och mat; Vi kan inte heller överleva utan dessa fettsyror, ”berättade hon.

Detta läkemedel skall vanligtvis intas oralt, men i de mest akuta fall har Dr. Budwig rekommenderat linfröolja i lavemangform. Den andra delen av Budwig rekmendation innehåller specialdiet. Patienterna rekommenderas att följa denna diet i minst 6 månader, oberoende av symptomen.

 

Medicinen / Botmedel!

ingredienser:

 1. en kopp ren kvarg ost (Se till att det inte görs med homogeniserad mjölk)
 2. 2-5 matskedar linfrö olja, cirka 10 komplettera kapslar, eller 1-3 matskedar nymalen linfrön (Observera att linfröolja eller malda fröet måste användas omedelbart efter exponering för luft.
 3. lite cayennepeppar

Läkemedlet skall ordentligt blandas och tas oralt minst en gång dagligen. Det ska röras med en träslev och aldrig med metall en.

 

Rekommenderad Kosthållning!

 1. Håll dig borta från socker och tillsätt druvsaft att söta någon annan färskpressad juice
 2. Undvik rena animaliska fetter, såsom; ister, fett i både fast form som olja etc.
 3. Använd inte kommersiella salladsdressing eller pålägg
 4. Inta aldrig kommersiell majonnäs
 5. Undvik kött om de inte är ekologiskt och matade med naturlig föda
 6. Undvik smör och margarin
 7. Drick färskpressad grönsaksjuice gjorda av morötter, selleri och rödbeta.
 8. Drick en kopp varmt te tre gånger dagligen, såsom pepparmint, nypon eller vindruvs-te. Använd naturligt sötningsmedel som honung.
 9. Undvik artificiella sötningsmedel, såsom hög majssirap.
 10. Följ en kemikaliefri diet
 11. Undvik alla bearbetade livsmedel
 12. Minska användningen av alla läkemedel
 13. Drick aldrig läsk
 14. Undvik kranvatten och buteljerat vatten, och använda produkter som inte innehåller fluor
 15. Ät bara färska livsmedel

 

Ytterligare tips!

 • Använd linfrö olja som är skyddad från luft, värme och ljus. Det bör kallpressad och vara Eko.
 • Undvik fiskolja och icke-lin källor till omega-3 fettsyror
 • Undvik härdade oljor
 • Komplettera med klorofyll, (allt grönt från växtriekt)
 • Drick grönt drink på en regelbunden basis för att säkerställa rätt kost
 • Ta C-vitamin dagligen, men inte mer än 5 gram per dag, eftersom massiva doser kan orsaka njurstressen
 • Undvik solskyddsmedel och kosmetika
 • Undvik vitt bröd, vitt ris, vitt socker, modernt vetemjöl, och allt annat som innehåller klorföreningar
 • Undvik ”bord” salt och använda högkvalitativa oblekt havssalt istället
 • Leta efter säkrare alternativ till vanliga tvålar, blekmedel och rengöringsmedel på hälsokostbutiker
 • Undvik sojaprodukter och rapsolja
 • Ta en tesked av kallpressad ekologisk kokosolja dagligen
 • Använd detta syreökande dryck & matprodukter flera gånger dagligen

 

Johanna Budwig`s Books

Sex av Budwig`s böcker finns tillgängliga på tyska och endast tre av dem har översatts till engelska. De är som följer:

 1. Olje Protein kokbok (Öl-Eiweiß-Kost) Sensei Verlag (2000)
 2. Cancer – Problemet och lösningen (Krebs Das Problem und die Lösung.) Sensei Verlag (1999)
 3. Linfröolja som ett sant stöd mot artrit, hjärtinfarkt, cancer och andra sjukdomar (Fette als wahre Hilfe gegen Arteriosklerose, Herzinfarkt, Krebs) 1972

Sist men inte minst, är det viktigt att nämna att Budwig protokollet är resultatet av en omfattande forskning av Dr Budwig som möjliggjordes efter hennes slutsatser om egenskaperna hos fettsyror som hon har avslöjat. Den cancer- kämpar kombination av keso / kvarg och linfröolja är inte bara en kulinarisk överraskning. 😉

Kan cancer botas ?

All cancer uppstår genom att minst tre negativa kroppsegenskaper sammanfaller. Försurad kropp d.v.s. kroppen får ett litet för lågt pH-värde, vilket vanligtvis resulterar i en låg syresättning av kroppens celler samt en förhastad celltillväxt ofta beroende på fel balans mellan Omega3 och 6 fetter.

Hur uppstår då en försurning av kroppen? – vanligast äter vi för mycket syrabildande mat, vi lever med s.k. kronisk stress vilket försurar vår kropp avsevärt samt att vissa mediciner kan göra  kroppen försurad. Ofta samverkar två eller flera av dessa egenskaper vilket påskyndar kroppens försurning. OBS: Den läkare som påstår att maten inte har något med kroppens läkning eller försurning att göra vet inte vad hen talar om.

En försurad kropp ger som bieffekt dessutom en sämre syresättning av cellerna vilket gynnar celltillväxt såsom cancer. Dessutom brist på Omega 3 fetter som normalt både ökar syresättningen och minskar celltillväxten ger då motsatt effekt . D.v.s. för hör halt av Omega 6 som minskar syresättningen och ökat celltillväxten. Vilket är preci det som händer i en tumörcell.

Så genom att börja äta mer basbildande mat som färsk frukt och grönsaker samt minska på allt annat som är syrabildande, kan kroppen ges en första chans till att hitta rätt pH-balans.  Att meditera och träna på en lagom nivår minskar dessutom stress och ökar syresättningen.

Ett ökat intag av Omega 3 fetter därmpar så även celltillväxten och ökar syresättningen i kroppen. Enbart detta borde räck för att få de flesta cancerformer att avstanna och försinna av sig själva. Sådant händeer dessutom regelmässig hos de flesta av oss, utan att vi ens hinner upptäcka detta fenomen.

En sådan kosthållning kan behöva allt från 3 månader upp till 2 år för att helt radera cancern i kroppen.

Vill man påskynda denna process väljer man dessutom olika naturmedel som t.ex. att dricka ett glas vatten med bikarbonat före varje måltid, 3 ggr per dag.

Enbart ära raw food från växter och frukt. En av många källor som lyckas med att bota cancer med enbart raw food och groddar. Ann Wigmore   http://annwigmore.org/

Även inta gurkmeja och svartaronja bär som bägge två är rika på polyphenoler vilket är bevisat motverkar alla sorters cancer. http://newsvoice.se/2013/01/14/halla-alla-halskostbutiker-svartaronia-och-gurkmeja-botar-cancer/

Ett annat sätt är att se vad cancer egentligen är och består av, Svampinfektion! Och genom att äta rötterna på vanliga ätliga svampar finns botemedel mot de flesta svamp infektioner.  Dessa svampsorte rekommenderas i synnerhet:

 • Turkey Tail (Trametes versicolor), is a common medicinal mushroom shown to have anticancer effects in ongoing research in this country. Use liquid or encapsulated extracts.
 • Maitake (Grifola frondosa) is an edible mushroom known in the U.S. as ”hen of the woods” because in appearance it resembles the fluffed tail feathers of a nesting hen. In addition to its anti-cancer, anti-viral and immune-enhancing properties, maitake may also help reduce blood pressure and blood sugar.
 • Reishi (Ganoderma lucidum) is too bitter to eat but is widely available in teabags, capsules and liquid extracts. Animal studies have shown that reishi improves immune function and inhibits the growth of some malignant tumors; it is also a natural anti-inflammatory agent.
 • Agaricus blazei (Agaricus brasiliensis) contains beta glucans, a group of polysaccharides (complex sugars) believed responsible for this mushroom’s immune-boosting effects. Research has shown that Agaricus has anti-tumor and anti-viral activity, as well as moderating effects on blood sugar and cholesterol. Oncologists in both Japan and Brazil use this mushroom in treatment protocols. It is sold in the U.S. in dried form as well as in extracts.

By Dr. Andew Wheal

Dr. Andrew Weal
Dr. Andrew Weal

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/03/15/mushrooms-cancer-treatment.aspx

Dr. Mercola
Dr. Mercola

By Dr. Mercola

Dr. OTTO H WARBURG – NOBELPRISTAGARE i MEDICIN 1931

Otto Warberg Nobelpristagare 1031
Otto Warberg Nobelpristagare 1931

1931 tilldelades Dr. Otto H Warburg Nobelpriset i medicin för sin upptäckt av den grundläggande orsaken till cancer.

”Alla normala celler har ett definitivt krav på syre, däremot kan cancerceller leva utan syre – en regel utan undantag”.
”Om en cell får minskat syre med 35% under 48 timmar kan de bli cancerogena.” Dr. Otto H. Warburg har gjort klart att den grundläggande orsaken till cancer är syrebrist, vilket skapar ett surt tillstånd i kroppen.
Dr. Warburg upptäckte också att cancerceller är anaeroba (inte andas syre)
och kan inte överleva i närvaro av höga halter av syre, som finns i ett alkaliskt tillstånd.

Biokemisten Otto H Warburg, en av 1900-talets ledande cellbiologer upptäckte att den grundläggande orsaken till cancer är för mycket surhetsgrad i kroppen. Det innebär att pH, potentiellt väte i kroppen är under den normala nivån pH 7,365 vilket utgör ett ”surt” tillstånd.
Warburg sökte tumörens metabolism och andning av celler och upptäckte att cancerceller underhålls och trivs i ett lägre pH, så lågt som 6,0 på grund av mjölksyra produktion och förhöjt CO2.

Hans forskning visade fullt och fast att det fanns ett direkt samband mellan pH och syre. Högre pH >7, vilket är alkaliskt innebär högre koncentration av syremolekyler, medan lägre pH <7, vilket är surt innebär lägre koncentrationer av syre…samma syre som behövs för att bibehålla friska celler.

År 1931 tilldelades han Nobelpriset i medicin för denna viktiga upptäckt.

Dr. Warburg var direktör för Kaiser Wilhelm institutet (numera Max Planck-institutet) för cellfysiologi i Berlin. Han undersökte tumörens metabolism och andning av celler, särskilt cancerceller. Nedan finns ett direkt citat av Dr. Warburg.

”Intressant nog kan man reglera kroppens pH nivå med kosten”.

Basbildande föda
Basbildande föda
Neutralt eller svagt försurande föda
Neutralt eller svagt försurande föda
Försurande föda
Försurande föda

Vitamin B17 (Amygdalin.)

Vitamin B17 förekommer  ofta i kosten bland naturfolksgrupper som Inuiter (eskimåer), Hunzafolket och Abchazier med flera. Folket i dessa stammar får i princip aldrig cancer? Enligt Dr Ernst T. Krebs behöver vi minst 100 mg av vitamin B17 (cirka sju aprikoser frön) per dag för i princip garantera ett cancerfritt liv.  Dr. Puttich är förmodligen den läkare som haft längst framgång och erfarenhet av att bota cancer med hjälp av bl.a. B17 under hela 16 års tid.

Livsmedel som innehåller vitamin B17 (Nitrilosides) är följande:

Manioka rot (eller Cassava rot som den också kallas) samt kärnor från frukter har den högsta koncentrationen av vitamin B17 som finns i naturen (bortsett från bitter mandel): äpple (hög), aprikos (hög), körsbär (hög), nektarin (hög), persika (hög), päron (hög), plommon (hög), sviskon (hög). OBS; vi tala här om själva kärnorna, inte frukten i sig.

Bönor: svarta (låg), fava (hög), black-eyed peas (låg), kikärtor (låg), kidney (låg), linser (medium), lima (låg), mung (medium/hög).

Nötter: Bittermandel (hög), macadamianötter, cashewnötter.

Bär: Nästan alla vilda bär. Vilda björnbär (hög), boysenbär (medium), lingon (hög), tranbär (låg), fläder (medel/hög), krusbär (medium), blåbär (medium), mullbär (medium), vilda hallon (medium), jordgubbar (medium), vinbär (hög), kvitten (medium).

Fröer: chiafrö, linfrö, sesamfrö.

Gräs: alfalfa (hög), vattenkrasse (låg), Johnsongräs, Sudangräs, vetegräs.

Korn: havregryn, korn, råris, bovete, hirs, råg, fullkornsvete.

Övrigt: spenat (låg), hortensia, idegran.

Knölar/rötter: Maniok (hög), sötpotatis (låg), jams (låg).

Skott: alfalfa (medium), bambu (medium), fava (medium), kikärtor (medium), mung (medium/hög).

Hög  – över 500mg av nitriloside per 100 gram livsmedel

Medium  – över 100mg av nitriloside per 100 gram livsmedel

Låg  – under 100mg av nitriloside per 100 gram livsmedel

Dessa värden är s.k. medelvärden och variera beroende på , mognadsprocess, växt-/odlingsområde, jordegenskaper, klimatförhållanden och odlingssätt (Eko/konventionellt) och

När du äter föda som har högt innehåll av vitamin B17, kompletteras detta vitamin med att kroppens normala celler bildar ett enzym som kallas Rhodanese, som bryter ner vitamin B17 i tre sockerarter. Cancercellen däremot, vilket är en omogen cell, tillför ett annat enzym, Beta-glykosidas; vilket bryter ner vitamin B17 till glukos, bensaldehyd och cyanvätesyra. Vätecyanid fungerar som en LTTE cyanidkapsel, vilket dödar cancercellen.

Källa: healthybodyandtips.com

 

Överraskande lösning till sömnlöshet

Hej, har varit borta ett tag då jag hade fullt upp med jobbet och att hitta större bostad. Äntligen lyckades vi finna det vi sökt.  Så  nu hoppas jag få lite god sömn och så klart mer tid att fortsätta mitt bloggande… 😉

sömnproblemPå tal om god sömn vill jag  ta upp ett aktuellt ämne, sömnlöshet vill jag idag dela med mig av en helt ny undersökning som jag stötte på. Som jag tror kan vara en hjälp för många som är trött på sömnpiller eller inte ens vill ta dessa piller.

Så det är inte något nytt piller eller någon ny typ av högteknologisk lösning för bättre sömn. Nej i detta fall är det helat naturligt. Forskare vid Louisiana State University har visat att sömnlöshet som plågat äldre människor, kan hävas och ge nästan en och en halv timme längre sömn varje natt, genom att dricka två glas äkta körbärsjuice dagligen. Körsbär är en naturlig källa av melatonin, ett hormon som reglerar sömn/vaken cykel, och juicen innehåller också proanthocyanidins (en typ av antioxidant) som forskargruppen menar bidrar till ökad sömn. Dessutom att beståndsdelarna i juicen öka tillgången på tryptofan, en essentiell aminosyra som är ett förstadium till serotonin, en signalsubstans som hjälper till att reglera sömn. Utredarna påpekade att Körsbärssaft kan ge en bättre sömn för äldre människor än receptbelagda läkemedel, som normalt ökar risken för fall och därmed höftfrakturer.

Körsbärsjuice Ekologisk
Körsbärsjuice Ekologisk

Körsbärssaft resultaten presenterades i måndags den 28 April 2014, under avsnittet ”Kostrelaterade bioaktiva komponenter: Antioxidant och anti-inflammatoriska effekter av kosttillskotts bioaktiva komponenter” i det årliga mötet för American Society of Nutrition, som hölls i samband med ett experimentellt biologimöte i San Diego. Resultaten har lämnats in för publicering i en peer-granskad tidskrift.

Min kommentar till studien: Vi vet att Körsbärssaft kan hjälpa minska smärta av artrit, gikt och motion relaterade muskelsmärta, då dess mycket starka pigmentfärg av rött hjälper koppens celler att läka snabbare. Det innehar dessutom en mycket stark halt av vitamin-C och alla fördelar som detta har.

Studien som gjordes i Louisiana Staten var dock ganska liten – bara sju seniorer (medelålder 68 år) deltog. Men dess resultat är lovande och det kan vara värt att överväga Körsbärssaft som ett hjälpmedel för ökad sömn, särskilt för äldre personer. Jag föreslår dessutom att se till att ditt sovrum är helt mörkt. Jag rekommenderar även Valeriana som ett alternativ till andra receptbelagda sömnmedel. Du kan hitta standardiserade extrakt av Valeriana i hälsokostaffärer och apotek. Ta en till två kapslar en halv timme före sänggåendet.

Körsbär
Körsbär

Är du osäker så prova, för du får garanterat inga biverkningar av ett glas körsbärsjuice såvida du inte är allergisk mot kärnfrukter. Lycka till!

För Din hälsa!

Pierre

En Detox avgiftar din kropp och ger ett både yngre och vackrare utseende.

7. Detox – Jag avgiftar min kropp vart annan år under tre veckor.

info@pierrehanell.com
info@pierrehanell.com

Efter att mina kunder har förlorat merparten av sin övervikt,  rekommenderade jag dem att genomgå en detox på tre veckor, d.v.s. en rening av kroppen. Forskning om gifter och hur kroppen processer och behandlar giftiga kemikalier har lärt mig att kroppen använder fettceller för att lagra toxiner som kroppen inte hinner undanröja. Jag insåg att hos många kunder som hade svårt att minska i vikt, framför allt de sista kilona berodde på att deras kropp var ett magasin för ackumulerade gifter. Jag började rekommendera vad jag kallar en ”10 000 mila service på kroppen”. I grund och botten, började mina kunder att skölja kropp med massor av alkaliska vätskor, som vatten med citronsaft eller äppelcidervinäger, gröna juicer, super greener och massor av sallader och groddar. Det gjorde susen, eftersom mina kunder förlorat de sista kg mycket snabbare än vad de förlorade de första kg, så graden av min viktminskning fortsatte att accelerera ända till slutet.

detox-pictureMed ett sinne som tillåter din kropp bra näring och minskar den fysiska, mentala och känslomässiga påfrestningar som orsakar viktuppgång är det den mest förnuftiga och hållbara sättet att gå ner i vikt. Jag har nu jobbat med hundratals människor i många länder och undervisa denna strategi och jag ser bara fantastiska resultat över allt.

Kontakta mig om du önskar hjälp med din Detox eller andra hälsostärkande rådgivning. info@pierrehanell.com
Kontakta mig om du önskar hjälp med din Detox eller andra hälsostärkande rådgivning. info@pierrehanell.com

Lycka till med ditt nyårslöfte.

För Din hälsa

Pierre